R&D Maatwerk

R&D WERKWIJZE

Productontwikkeling
Ondernemingen die het hele ontwerp- en produktie traject willen uitbesteden, zijn niet genoodzaakt zelf alle afzonderlijke projectaannemers aan te sturen. Elmefa kan namelijk als intermediair een centrale functie vervullen. De opdrachtgever krijgt zo één aanspreekpunt.

Vanaf het eerste gesprek probeert Elmefa aan de hand van een checklist met de meest belangrijke aandachtspunten de klant te helpen bij het vinden van de juiste oplossing voor zijn probleem. Afhankelijk van de probleemstelling worden de functionele uitgangspunten en kwaliteitseisen bepaald. Samen vormen zij de basis-ontwerp-gegevens voor het ontwikkeltraject, van schets tot eerste productiemodel.

Het ontwikkeltraject is in de volgende fases te verdelen:
–        Offerte
–        Ontwerpfase
–        Prototype
–        Productiegereedschappen
–        Productiemodellen

Offerte
Het bepalen van ontwikkelkosten, inschatten van de haalbaarheid, het bepalen van kwaliteitseisen, gereedschapskosten en stukprijs eventueel aangevuld met een schetsvoorstel.

Ontwerpfase
De ontwerpfase is bedoeld om eisen en wensen nauwkeurig te definiëren. Soms is er alleen een idee of een schets, een enkele keer beschikt een klant al over uitgebreide informatie in de vorm van producttekeningen.  Al deze gegevens, in welke vorm dan ook, zijn uitgangspunt voor een eerste ontwerp dat handmatig wordt uitgewerkt als schets of met behulp van de computer. Het is mogelijk de klant een 3D presentatie voor te leggen, eventueel aangevuld met 2D tekeningen met maatvoeringen. Het 3D computermodel stelt ons in staat in een vroeg stadium een inschatting te maken van de vormtechnische haalbaarheid.

Visualisering
Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden. Elmefa maakt het mogelijk een nieuw idee voor een produkt te verduidelijken door middel van een visual. Het probleem is dan vaak dat er nog geen tastbare produkten voorhanden zijn. In zo’n geval kan Elmefa een afbeelding maken die kan wedijveren met de werkelijkheid. Zo biedt Elmefa u de mogelijkheid om uw marktonderzoek in een vroeg stadium te ondersteunen met de nodige visualisaties.

Prototype
Nadat de klant het ontwerp heeft goedgekeurd kan een prototype worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte, complexiteit of herhalende elementen kan de proefmatrijs conventioneel vervaardigd worden of met behulp van een computergestuurde freesbank. De 3D ontwerp informatie dient dan als uitgangspunt voor de aanmaak van de programmering voor de CNC freesbank die het proefgereedschap zal frezen. Elmefa is in staat een veelvoud aan bestandsformaten in haar CAD-CAM software in te lezen. Met het proefgereedschap kunnen zo nodig meerdere gevormde prototypes vervaardigd worden en eventueel een nulserie van het betreffende product. Met de gegevens die dan vrijkomen kan beoordeeld worden of het nieuwe product voldoet aan de gestelde eisen en kunnen keuzes gemaakt worden inzake materiaalsoort en -dikte, uitvoering van het productiegereedschap, keuze van de productiemachine en afwerking van het product. Ook vindt een toetsing plaats van het prototype aan de basis ontwerp gegevens. Zodra deze evaluatiefase is afgerond kan het definitieve productiegereedschap worden aangemaakt. De goedgekeurde proefmatrijs dient daarbij als uitgangspunt.

Productiegereedschappen
Na goedkeuring van het prototype door de klant worden de definitieve maatvoering en de machinekeuze vastgelegd in werkinstructies, specificaties, kwaliteitseisen en programmatuur. Deze worden gebruikt bij de aanmaak van de productiegereedschappen die nodig zijn om het product te vormen. Een compleet productiegereedschap bestaat uit een aantal componenten waarvan de matrijs de kern vormt. De samenstelling van zo’n pakket wordt bepaald door een aantal factoren:

–        De afmetingen van het product
–        De vormgeving (materiaalsoort en -dikte)
–        De productiemachine die wordt ingezet
–        De seriegrootte
–        De wijze van afwerking (stansen, zagen, frezen etc.)

Productiemodellen
Het maken van de productiemodellen met behulp van de definitieve gereedschappen. Tijdens deze eerste productierun (nulserie) worden loopsnelheden en om verpakking vastgelegd. Tevens vindt keuring van het productiemodel plaats aan de hand van de met de klant overeengekomen kwaliteitseisen / controlepunten. Het ontwikkeltraject is na goedkeur van het productiemodel door de klant ten einde en de eerste aantallen-order kan geproduceerd worden.